%e7%bd%97%e5%85%b0%e7%a2%b3%e5%88%b7
罗兰碳刷

罗兰公司生产的碳刷统称为罗兰碳刷,法国CARBONE LORRAINE中文译名卡朋罗兰集团,具有100多年的生产开发刷架碳刷经验,,适用于高负载到低负载、抗湿气、油蒸汽、腐蚀性气体及其他苛刻的环境。

 碳刷应用行业:钢厂、线缆、火力发电厂、水利发电厂、风力发电、港口、水泥、橡塑、纺织、造纸、印刷、电镀、叉车等
主要材质牌号:

E-carbon碳刷: RE12, RE28, RE54, RE58, RE59, RE60, RE75, RE76, RE80, RE92, RE95, RE98, RE140, RE170, E33, E33T, E33U, E34, E34T, RE50, RE66, RC53, RC67, RC73, RC87, RE90, RC95, RS70, RX88, RX 91, RH67, RH67M5, CW28, CW54, CW68, CW88, CW96, E3, E31, E37, E41, E44, E45, E49, E57, E60, E61, E63, 4029, 4041, 6677, 702, 626, 661, 672, 673, B25, B50, B63, B632, B75, B80, B84, B91, B101, XM708
Schunk碳刷: A12S, A16, A20, A24, A24X, A30, A41, A41X, B14Z1, B15, B20, B25, C16, C40, C40Z3, C50, C50X, C80, C80X, K14Z3, E29, E43, E46, E46X, E46F3, E468, E49, E49X, E50, E50X, E55, E64Z4, E79X, E79Z1, E88, E88X, E101, E101X, E104, E105, E107, E108, E141, E151, F17, F40, F51, F46, F49, F61, F63, S11, S13
罗兰碳刷: A121, A122, A176, A210, A252, LFC501, LFC554, EG34D, EG389P, EG396, EG362, EG40P, EG313, EG367, EG367J, EG332, GE365, EG300, EG98B, EG98P, EG321, EG7099, EG9599, EG9117, EG8019, EG8067, EG7823, EG8220, EG9049, EG7132, EG7097, EG341, EG9041, EG364, EG6489, BG412, BG469, BG400, LFC32, C6958, CG651, CG626, CG665, CG75, OMC, MC689, MC664, MC12, MC79P, M609, M673, M621, M685, EG8098, MK20, MK30, MK45, MK55, MK65, MK75, MK85, MK90
摩根碳刷: T900, G159W, CE7DE7, ME778, 634, IM9101, IM31, EG251, EG283, SA35, CA35, CA45, SA45, CE7, DE7, CE24, CE50, CN16, T900, 634, CM2, CM3H, CM1S, CM5B, CM9, SM3N6000, TA45, T825, H100, SA4542, TA45,
浏览更多关于罗兰碳刷厂家 | 罗兰碳刷价格 | 相关内容